Vítejte v naší firmě

image1

Zemědělské družstvo Třebohostice bylo založeno 11.11.1993.

 

 

Družstvo provozuje převážně zemědělskou činnost – rostlinnou a živočišná výrobu. Terén u nás je členitý s průměrnou nadmořskou výškou 520 m, půdy mělké, silně kamenité s nevhodným ph. Roční úhrn srážek činí cca 600 mm.

 

 

 

Družstvo hospodaří ve více katastrech na 2061 ha zemědělské půdy, z toho orná půda činí 1483 ha a travní porosty 579 ha. Na orné půdě jsou převážně pěstovány obiloviny, olejniny, kukuřice na siláž a pícniny. Výroba je zaměřena především na živočišnou a rostlinnou produkci a tomu je přizpůsobena i skladba rostlinné produkce, která zajišťuje i krmivovou základnu pro potřeby živočišné výroby.

 

Katastrální území: 

 

k.ú. Třebohostice  k.ú. Únice k.ú. Doubravice  k.ú. Hlupín 
       
k.ú. Hubenov  k.ú. Měčichov  k.ú. Lažany   k.ú. Nahošín
       

 

Družstvo hospodaří na pozemcích, které má z velké části dlouhodobě pronajaté od vlastníků.


Read More
Aktuality

FVE Třebohostice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2. 20240318_105402.jpg

« | 1 2 | »

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu podhůří Šumavy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin, mléka.