Rostlinná výroba v roce 2013

 

Zemědělská půda                 2.175 ha

        z toho  orná půda         1.561 ha

                   louky a pastviny   614 ha 

 

Struktura plodin na orné půdě a výnosy :

pšenice ozimá                   304 ha               5,53 t/ha

žito                                     73 ha               5,54 t/ha

Ječmen ozimý                   244 ha               3,77 t/ha

Ječmen jarní                      350 ha              5,29 t/ha

Tritikále                               60 ha               5,62 t/ha

Řepka ozimá                      332 ha              4,10 t/ha

Kukuřice na siláž                176 ha             37,24 t/ha  

 

 Rostlinná výroba v roce 2014

 

Výměra obhospodařované půdy k 1.5.2014 :

 

Celkem   2.061 ha
z toho: orná půda 1483 ha
  louky a pastviny 579 ha

 

Struktura plodin na orné půdě:

                                                    ha                 t/ha

obiloviny    940                
  pšenice 317                  5,44
   žito 13                    4,59
  ozimý ječmen 208                  6,49
  jarní ječmen 351                  4,44
  triticale 51                    5,85
řepka   293                  3,69
pícniny    33 
kukuřice   217                  46,27

 

Rostlinná výroba v roce 2015

 

Výměra obhospodařované půdy k 1.5.2015 :

 

Celkem   1.950 ha
z toho: orná půda 1388 ha
  louky a pastviny 562 ha

 

Struktura plodin na orné půdě:

                                                    ha                 t/ha

obiloviny    930                
  pšenice 292                  5,97
   žito 4                     2,27
  ozimý ječmen 235                  5,69
  jarní ječmen 351                  4,17
  triticale 48                    4,78
řepka   270                  3,78
pícniny    46 
kukuřice   142                  29,62

 


Read More
Aktuality

FVE Třebohostice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2. 20240318_105402.jpg

« | 1 2 | »

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu podhůří Šumavy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin, mléka.