Rostlinná výroba v roce 2013

 

Zemědělská půda                 2.175 ha

        z toho  orná půda         1.561 ha

                   louky a pastviny   614 ha 

 

Struktura plodin na orné půdě a výnosy :

pšenice ozimá                   304 ha               5,53 t/ha

žito                                     73 ha               5,54 t/ha

Ječmen ozimý                   244 ha               3,77 t/ha

Ječmen jarní                      350 ha              5,29 t/ha

Tritikále                               60 ha               5,62 t/ha

Řepka ozimá                      332 ha              4,10 t/ha

Kukuřice na siláž                176 ha             37,24 t/ha  

 

 Rostlinná výroba v roce 2014

 

Výměra obhospodařované půdy k 1.5.2014 :

 

Celkem   2.061 ha
z toho: orná půda 1483 ha
  louky a pastviny 579 ha

 

Struktura plodin na orné půdě:

                                                    ha                 t/ha

obiloviny    940                
  pšenice 317                  5,44
   žito 13                    4,59
  ozimý ječmen 208                  6,49
  jarní ječmen 351                  4,44
  triticale 51                    5,85
řepka   293                  3,69
pícniny    33 
kukuřice   217                  46,27

 

Rostlinná výroba v roce 2015

 

Výměra obhospodařované půdy k 1.5.2015 :

 

Celkem   1.950 ha
z toho: orná půda 1388 ha
  louky a pastviny 562 ha

 

Struktura plodin na orné půdě:

                                                    ha                 t/ha

obiloviny    930                
  pšenice 292                  5,97
   žito 4                     2,27
  ozimý ječmen 235                  5,69
  jarní ječmen 351                  4,17
  triticale 48                    4,78
řepka   270                  3,78
pícniny    46 
kukuřice   142                  29,62

 


Read More
Aktuality

Nejsou k dispozici žádné články

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu podhůří Šumavy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin, mléka.