Dodávka mléka 2015 I Živočišná výroba za rok 2015 I Živočišná výroba za rok 2014 I Živočišná výroba za rok 2013

 

Dodávka mléka 2016 (litry)

 

MĚSÍCDoubraviceTřebohosticeCELKEMrealizační cena (Kč)cena MHD JIH (Kč)
I. 94379 27566 121945 7,563 7,54
II. 89102 24890 113992 7,160 7,19
III. 90394 24177 114571 6,954 6,93
IV. 89955 23995 113950 6,686 6,72
V. 93766 28124 121890 6,291 6,32
VI. 0 0 0 0 0
VII. 0 0 0  0 0
VIII. 0 0 0 0 0
IX. 0 0 0 0 0
X. 0  0 0 0 0
XI. 0 0 0  0 0
XII. 0  0 0 0

0

Dodávka mléka 2015 (litry)

 

MĚSÍCDoubraviceTřebohosticeCELKEMrealizační cena (Kč)cena MHD JIH (Kč)
I. 96824 29108 125932 9,325 9,08
II. 89803 28495 118298 9,126 8,79
III. 96581 30913 127494 8,726 8,63
IV. 97170 31418 128588 8,68 8,48
V. 102506 32337 134843 8,198 8,04
VI. 96942 30324 127266 7,853 7,58
VII. 99516 27968 127484 7,588 7,31
VIII. 103025 25283 128308 7,587 7,34
IX. 95470 23647 119117 7,691 7,38
X. 92462 26731 119193 7,737 7,54
XI. 85179 24506 109685  7,803 7,58
XII. 95930  23891  119821  7,765  7,55

 

Živočišná výroba za rok 2016

 

Sumář za kategorie k datu 31.3.2016
KATEGORIEks
TE J DO 1 MĚSÍCE 9
TE B DO 1 MĚSÍCE 9
TE J DO 6 MĚSÍCE 40
TE B DO 6 MĚSÍCE 37
BÝČCI DO 1 ROKU 44
JALOVICE DO 1 ROKU 50
BÝČCI DO 2 ROKŮ 68
JALOVICE DO 2 ROKŮ 118
JALOVICE NAD 2 ROKY 25
KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ 184
KRÁVY PRVOTELKY 84
JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ 47
BÝČCI NAD 2 ROKY 3

CELKEM                                                                                                                                       718

 

 

Živočišná výroba za rok 2015

 

Sumář za kategorie k datu 31. 12. 2015
KATEGORIEks
TE J DO 1 MĚSÍCE 15
TE B DO 1 MĚSÍCE 14
TE J DO 6 MĚSÍCE 36
TE B DO 6 MĚSÍCE 47
BÝČCI DO 1 ROKU 39
JALOVICE DO 1 ROKU 58
BÝČCI DO 2 ROKŮ 57
JALOVICE DO 2 ROKŮ 103
JALOVICE NAD 2 ROKY 32
KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ 192
KRÁVY PRVOTELKY 87
JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ 44
CELKEM 724

 

Sumář za kategorie k datu 30. 9. 2015
KATEGORIEks
TE J DO 1 MĚSÍCE 10
TE B DO 1 MĚSÍCE 13
TE J DO 6 MĚSÍCE 42
TE B DO 6 MĚSÍCE 37
BÝČCI DO 1 ROKU 47
JALOVICE DO 1 ROKU 62
BÝČCI DO 2 ROKŮ 51
JALOVICE DO 2 ROKŮ 111
JALOVICE NAD 2 ROKY 21
KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ 197
KRÁVY PRVOTELKY 89
JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ 48
CELKEM 728

 

Sumář za kategorie k datu 30. 6. 2015
KATEGORIEks
TE J DO 1 MĚSÍCE 9
TE B DO 1 MĚSÍCE 6
TE J DO 6 MĚSÍCE 53
TE B DO 6 MĚSÍCE 38
BÝČCI DO 1 ROKU 37
JALOVICE DO 1 ROKU 56
BÝČCI DO 2 ROKŮ 61
JALOVICE DO 2 ROKŮ 123
JALOVICE NAD 2 ROKY 25
KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ 196
KRÁVY PRVOTELKY 93
JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ 29
CELKEM 726

 

Sumář za kategorie k datu 31. 3. 2015
KATEGORIEks
TE J DO 1 MĚSÍCE 17
TE B DO 1 MĚSÍCE 8
TE J DO 6 MĚSÍCE 49
TE B DO 6 MĚSÍCE 46
BÝČCI DO 1 ROKU 22
JALOVICE DO 1 ROKU 63
BÝČCI DO 2 ROKŮ 78
JALOVICE DO 2 ROKŮ 102
JALOVICE NAD 2 ROKY 23
KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ 198
KRÁVY PRVOTELKY 98
JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ 34
CELKEM 738

  

Sumář za kategorie k datu 31. 12. 2014
KATEGORIEks
TE J DO 1 MĚSÍCE 12
TE B DO 1 MĚSÍCE 21
TE J DO 6 MĚSÍCE 50
TE B DO 6 MĚSÍCE 33
BÝČCI DO 1 ROKU 51
JALOVICE DO 1 ROKU 60
BÝČCI DO 2 ROKŮ 70
JALOVICE DO 2 ROKŮ 107
JALOVICE NAD 2 ROKY 23
KRÁVY DALŠÍCH LAKTACÍ 208
KRÁVY PRVOTELKY 98
JALOVICE VYSOKOBŘEZÍ 45
CELKEM 778

 

Živočišná výroba za rok 2014

 

Stavy hospodářských zvířat k 30. 06. 2014
Skot celkem 757 ks
z toho  telata 167 ks
mladý dobytek 252 ks
vysokobřezí jalovice 39 ks
krávy 299 ks
celková výroba mléka 632 525 l

 

Živočišná výroba za rok 2013

 

Naše živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka.

 

Stavy hospodářských zvířat k 31. 12. 2013
Skot celkem 735 ks
z toho  telata 123 ks
mladý dobytek 281 ks
vysokobřezí jalovice 43 ks
krávy 288 ks
Produkce mléka 1 118 901 l
Průměrná dojivost 10,27 l

Read More
Aktuality

FVE Třebohostice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2. 20240318_105402.jpg

« | 1 2 | »

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu podhůří Šumavy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin, mléka.